صفر تا صد بورس – دی ماه ۹۸

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان